สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รับสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง