สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา


นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา


นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1


นายนคร ถ้ำแก้ว
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2