สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2566

เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถามที่รับสมัคร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง