สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

ข่าวประชาสัมพันธ์
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
การรับสมัครเป็นเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน
การรับสมัครเป็นเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้ารับบริการในร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้ารับบริการในระบบ BDS และให้ความรู้ในการนำใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า/บริการของ SME ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับสมัครรับเลือกและไม่ได้รับสมัครรับเลือก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1bpA6XkVLJPVXx7B3N3-z5R2LDwXe5j36?usp=sharingประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 18

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 17

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 16

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 15

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 14

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 13

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 12

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 9

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ฉบับที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง